2022.02.01-től

TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

2022.02.01-től érvényes

TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

            „B””A-1””A-2””A” kategóriás tanfolyamokhoz

       mely a Felnőttképzési szerződés mellékletét képezi.

Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki a beiskolázási, valamint a vezetői engedély kiadási feltételeinek megfelel, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részén hiánytalanul részt vesz, és sikeres elméleti-, járműkezelési- és forgalmi vizsgát tesz.

I./ Beiskolázási feltételek

A tanfolyamra az a személy vehető fel, aki írni és olvasni tud, minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a beiskolázásnak közlekedésbiztonsági szempontból megfelel (a vezetéstől eltiltva nincs), életkori előírásoknak megfelel, a megfelelő orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik, jelentkezési lapot töltött ki, a képző szervvel felnőttképzési szerződést kötött, külföldi állampolgár esetén bejelentett lakcímmel rendelkezik.

Életkor és orvosi alkalmassági vélemény kategóriánként:

„A-1”             15,5 év betöltése, elméleti vizsgához 15 év 9 hónap + 1.csop. orvosi alkalmassági igazolás

„A-2”             17,5 év betöltése, elméleti vizsgához 17 év 9 hónap + 1.csop. orvosi alkalmassági igazolás

„A”                 23,5 év betöltése, elméleti vizsgához 23 év 9 hónap + 1.csop. orvosi alkalmassági igazolás

„B”                 16,5 év betöltése, elméleti vizsgához 16 év 9 hónap + 1.csop. orvosi alkalmassági igazolás

II./ Oktatás helyszínei:

Elméleti képzés:                       3515 Miskolc – Egyetemváros, A/1.105.

                                                 3530 Miskolc, Arany J.u.19. fsz.1

                                                 3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u.174.

Rutin Pálya:                             Felsőzsolca   

Forgalmi vezetés és vizsga:     Miskolc és vonzáskörzete Vizsga indulási helye a KAV, Miskolc, József A.u.20.

III:/ Elméleti oktatás és óraszámok

KategóriaKözlekedési ism.Járművezetés elméleteSzerkezeti és üz. ism.Megjegyzés
„A-1”1644 
„A-1-B-vel”111 
„A-2”1644 
„A”1684 
„B”/Egyetem1684 
„B”/Miskolc1684 
„B” Sajószt.péter1684 

2.

Az elméleti órák 45 percesek. A foglalkozáson való részvétel kötelező! Hiányzás esetén a mulasztott témakört pótolni kell, ellenben a tanuló vizsgára nem bocsátható. Az elméleti órákról való hiányzást a tanuló az iskolavezetővel egyeztetett időpontban 2.000 Ft/ óra befizetése ellenében pótolhatja, illetve díjmentesen a következő tanfolyamban. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, a vizsgadíjat befizette és az I./pontban felsorolt követelményeknek megfelel.

Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga tehető, a pótvizsgák díja az alapvizsgák díjával megegyezik.

A tanulónak a tanfolyam indulását követően 9 hónapon belül KRESZ vizsgára kell jelentkeznie és egy éven belül sikeres vizsgát tenni, ellenkező esetben új tanfolyam elvégzése szükséges.

A sikeres Kresz vizsga 2 évig érvényes, a Kresz vizsga alól felmentés nem adható. Indokolt esetben szóbeli ill. tesztlapos vizsga kérelmezhető.

Az Elméleti vizsga helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) (3527 Miskolc, József A.u.20.)

IV./ Gyakorlati oktatás:

A sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a vezetési gyakorlat. A vezetési gyakorlat időpontjai a gyakorlati oktatóval egyeztethetőek. Gyakorlati órák ideje: 50 perc (órák között kötelező 10 perc szünetet tartani). Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a rendelet szerint előírt életkort betöltötte, az összes elméleti tantárgyból sikeresen levizsgázott, a vizsgához kapcsolódó gyakorlati részt, a kötelezően előírt menettávolsággal együtt levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelői és üzemeltetői vizsga után tehető, (kivéve a „B” kategóriát) a „Járműkezelési” és „Forgalmi” vizsga alól felmentés nem adható.

Kötelező gyakorlati óraszámok:

KategóriákAlapoktatásVárosi vezetésOrszágútiÉjszakaiÖssz.óraMenettávolság (km)
„A-1”68216240
„A-1”-B-vel112 
„A-2”68216240
„A”1011526390
„B”9144229580

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, magasszárú cipő, kesztyű, protektoros hosszú nadrág, dzseki.

Pótóra:

A szakoktatónak törekednie kell a kötelező gyakorlati óraszámok oktatása során a meghatározott menettávolság teljesítésére, amennyiben ez nem sikerül a tanulónak kötelessége a hiányzó km-t pótórában teljesíteni.

A pótóra díja „B” kategória: 7.000 Ft/óra Hétvégi, ünnepnapi felár (alap + pótórára is): 1.000 Ft/óra

Más képző szervtől átvett tanuló esetében, (kresz vizsga után) a 30 alap óra: 210.000 Ft, Pótóra:7.000,-Ft

Sikertelen forgalmi vizsga után átvett tanuló: pótóradíja: 7.000 Ft + 5.000 Ft adminisztrációs költség

Gyorsított gyakorlati oktatás (6 HÉT): 250.000 Ft / 30 óra, Pótóra: 8.500 Ft/óra

Sikertelen vizsga esetén pótvizsga tehető. A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsgák díjával.

Ötszöri sikertelen fogalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

3.

V. Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga

A vezetői engedély ügyintézésének feltétele az elsősegélynyújtó vizsga megléte. Az elsősegélynyújtó tanfolyam végezhető egyénileg vagy az autósiskola szervezésében.

Tanfolyam – és vizsgadíj: 22.000 Ft

Vizsga helye: Magyar Vöröskereszt Miskolc, Győri kapu 123.

Nem kell elsősegélynyújtásból vizsgát tennie annak, akinek már van 1984. január 01-től vezetői engedélye, (vagy „AM”) segédmotoros igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a képzési rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.

VI./ Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

A sikeres forgalmi vizsgát tett tanulóknak, akik korábban az iskolai végzettségüket már igazolták, nem kell a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot felkeresniük a vizsga igazolás kikéréséhez, hanem 3 munkanapot követően a vezetői engedély kiadását kezdeményezhetik az illetékes hatóságnál (Okmányiroda, Kormányablak). A vezetői engedély ügyintézéséhez, a személyes okmányokon kívül be kell mutatniuk aVöröskeresztes igazolást”, valamint az eredeti orvosi alkalmassági igazolást is.

A jogosítvány kiadásának illetéke 4.000 Ft, 2016.01.01-től az első vezetői engedély megszerzése esetében nem kell illetéket fizetni. Nem magyar állampolgárokat érintően a kérelemhez be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt. Külföldi állampolgárság esetén legalább fél éves magyarországi tartózkodási engedély szükséges.

VII./ Választható járműveink:

Opel Zafira (1), Skoda Rapid (1), Skoda Fábia (4), (1), Peugeot, Seat Arona D, Ranault Thalia, , Suzuki Ignis, Dacia Sandero, Toyota Yaris- Corolla ,Mercedes Automata, Suzuki SV-650, KAWASAKI EX-500,YAMAHA SR-125

1.sz. Táblázat –A képzés költségei /Tandíjak, vizsgadíjak, vizsgatárgyak/

  Tandíjak„A-1”
(Ft)
„A- 1” B-vel (Ft)„A-2”
(Ft)
„A”
(Ft)
„B” S.péter
(Ft)
„B” EGYETEM
(Ft)
„B” Miskolc
(Ft)
ELMÉLETI KÉPZ.50.00015.00050.00050.00060.00035.00060.000
GYAKORLATI KÉPZ.85.00040.00085.000135.000210.000175.000210.000
Összes tanfolyamdíj:135.00055.000135.000185.000270.000210.000270.000
ELMÉLETI VIZSGA KRESZ4.6004.6004.6004.6004.6004.6004.600
JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA4.7004.7004.700
FORGALMI VIZSGA11.0001100011.00011.00011.00011.00011.000
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM  – ÉS VIZSGADÍJ22.20022.00022.00022.00022.00022.00022.000

4.

E- learning képzés:                          Elmélet: 60.000 Ft (75 óra / 180 nap)

                                               Gyakorlat 210.000 Ft (vizsgadíjak: lsd. 1.sz táblázat)

Amennyiben 1 hónapon belül nem lép be és nem kezdi meg a képzést, a rendszer lezár, ezt követően csak új jelentkezésre van lehetőség.

Orvosi alkalmassági vélemény: 7.200 Ft

A tandíj befizetésének módja történhet honlapunkon keresztül Simple Pay fizetéssel (amennyiben lehetséges, kérjük ezt a fizetési módot használni).

További fizetési lehetőségek: bankkártyával vagy készpénzzel ügyfélfogadási időben.

Fizetés egy összegben vagy részletekben a képzőszerv részére, a felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint.

A KAV-ot illető KRESZ vizsgadíj befizetésének módja: honlapunkon keresztül Simple Pay fizetéssel (amennyiben lehetséges, kérjük ezt a fizetési módot használni).

További fizetési lehetőségek: bankkártyával vagy készpénzzel ügyfélfogadási időben.

Közlekedési ismeretek vizsgatárgy:                                                   4.600 Ft

Járműkezelési vizsga:                                                                        4.700 Ft

Forgalmi vizsga (KAV-nál fizetendő – Miskolc, József A.u.20.:       11.000 Ft

A pótvizsgák díja (KAV-nál fizetendő – Miskolc, József A.u.20.) az alapvizsgák díjával megegyezik.

VIII/ Tanuló áthelyezés:

A tanuló az iskola vezetőjénél bejelentheti távozási szándékát. Az iskola 3 munkanapon belül a tanuló rendelkezésére bocsátja a „Képzési igazolás„ nevű nyomtatványt.

A tanuló által befizetett és fel nem használt összeget a képző szerv visszatéríti.

IX./ A tanuló joga, és kötelessége

– hogy olyan szolgáltatást kapjon, amely megfelel a hatályos rendeletekben előírtaknak.

– az oktatás során felmerülő problémáival az iskolavezetőhöz, vagy a felügyeleti szervhez, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (3527 Miskolc, József A.u.20.) fordulhat és panasszal élhet.

– a foglalkozásokon való részvétel és az esetleges hiányzás pótlása

– a meghatározott összegek időben történő befizetése, illetve a szerződésben, valamint a vállalkozási feltételekben meghatározott előírások betartása

– a képzési szerződés felbontása

– egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával, ha a gyakorlati oktatáson nem tud megjelenni, azt köteles 24 órával előtte lemondani, ellenkező esetben a gyakorlati óra elszámolásra kerül.

– oktatót, kocsi típust választani és azon az autón vizsgázni, oktatót cserélni.

– Kötelessége a már meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást minden vizsgára magával vinni,

– A vizsgákon a személyi azonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni.

X/ A képző szerv kötelessége

– a hatályos rendeletek betartása, személyi és tárgyi feltételek, valamint kulturált szociális létesítmények biztosítása-

– A befizetett összegnek megfelelő, és a szerződésben meghatározott képzés teljesítése

– joga a szükséges díjak beszedése, a szerződésben meghatározott feltételek betartása és betartatása

– továbbiakban a képző szerv jogosult a tandíjat az üzemanyagárak módosításának megfelelően megváltoztatni

– az autósiskola vezetése és munkatársai elkötelezik magukat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk minősége teljes mértékben megfeleljen a törvényi előírásoknak és megrendelői elvárásoknak. Elméleti és gyakorlati szakoktatóink évente az NKH által kiadott, vagy jóváhagyott tanterv szerinti továbbképzésen vesznek részt.

XI. Az iskola felügyeleti szerve: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (3527 Miskolc, József A.u.20.)  46-500-010 fordulhat és panasszal élhet.

XII. Ügyfélfogadás

Cím:                                                   3525 Miskolc, Arany János u.19. fsz.1.

Hétfő, kedd, csütörtök:                      9:00 – 12.00 és 12.30 – 16:00

Szerda:                                               9:00 – 12.00 és 12.30 – 18:00
Péntek:                                               9:00 – 14:00

Tel.:                                                    + 36 70 388 3109, +36 70 629 7236

Cím:                                                   3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 174.

Hétfő, szerda:          12:30 –16:30
Péntek:                                               9:00 –13:00

Tel.:                                                    + 36 70 314 5020