JELENTKEZÉS

Vállalkozási feltételek

2020.12.01.-től

TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

„B”, ”A-1”, ”A-2”, ”A” kategóriás tanfolyamokhoz

mely a Felnőttképzési szerződés mellékletét képezi.

Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki a beiskolázási, valamint a vezetői engedély kiadási feltételeinek megfelel, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részén hiánytalanul részt vesz, és sikeres elméleti-, járműkezelési-, és forgalmi vizsgát tesz. 

I. Beiskolázási feltételek

A tanfolyamra az a személy vehető fel, aki írni és olvasni tud, minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a beiskolázásnak közlekedésbiztonsági szempontból megfelel (a vezetéstől eltiltva nincs), életkori előírásoknak megfelel, a megfelelő orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik, jelentkezési lapot töltött ki, a képző szervvel felnőttképzési szerződést kötött, külföldi állampolgár esetén bejelentett magyarországi lakcím.

Életkor és orvosi alkalmassági vélemény kategóriánként:

„A-1” 15,5 év betöltése, elméleti vizsgához 15 év 9 hónap + 1. orvosi alkalmassági

„A-2” 17,5 év betöltése, elméleti vizsgához 17 év 9 hónap + 1. orvosi alkalmassági

„A ” 23,5 év betöltése, elméleti vizsgához  23 év 9 hónap + 1. orvosi alkalmassági

„B” 16,5 év betöltése, elméleti vizsgához  16 év 9 hónap + 1. orvosi alkalmassági

II. Oktatás helyszínei:

Elméleti képzés: 3515 Miskolc-Egyetemváros, A/1.105.
3530 Miskolc, Arany J.u.19.fsz.1

Sajószentpéter Hunyadi M.Általános Iskola, Vörösmarty u.1.

Rutinpálya: Felsőzsolca

Forgalmi vezetés és vizsga: Miskolc és vonzáskörzete

III: Elméleti oktatás és óraszámok

KategóriaKözlekedési ism.JárművezetéselméleteSzerkezeti és üz. ism.Megjegyzés
„A-1”1644
„A-1-B-vel”111
„A-2”1644
„A”1684
„B”/Egyetem1684
„B”/Miskolc1684
„B” S.péter2084

2. Az elméleti órák 45 percesek. A foglalkozáson való részvétel kötelező! Hiányzás esetén a mulasztott témakört pótolni kell, ellenben a tanuló vizsgára nem bocsátható. Az elméleti órákról való hiányzást a tanuló az iskolavezetővel egyeztetett  időpontban 2.000,-Ft/ óra befizetése ellenében pótolhatja, illetve díjmentesen a következő tanfolyamban. Elméleti vizsgára az bocsátható aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, a vizsgadíjat befizette és az I./pontban felsorolt követelményeknek megfelel.

Sikertelen Elméleti vizsga esetén pótvizsga tehető, a pótvizsgák díja az alapvizsgák díjával megegyezik.

A tanulónak a tanfolyam indulását követően 9 hónapon belül Kresz vizsgára kell jelentkeznie, és egy éven belül sikeres vizsgát tenni, ellenkező esetben új tanfolyam elvégzése szükséges.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes, a KRESZ vizsga alól felmentés nem adható.

Indokolt esetben szóbeli ill. tesztlapos vizsga kérelmezhető.

Az Elméleti vizsga helye: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) 3527 Miskolc, József A. u. 20.

IV. Gyakorlati oktatás: 

A sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a vezetési gyakorlat. A vezetési gyakorlat időpontjai a gyakorlati oktatóval egyeztethetőek. Gyakorlati órák ideje: 50 perc (órák között kötelező 10 perc szünetet tartani). Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a rendelet szerint előírt életkort betöltötte, az összes elméleti tantárgyból sikeresen levizsgázott, a vizsgához kapcsolódó gyakorlati részt, a kötelezően előírt menettávolsággal együtt levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelői és üzemeltetői vizsga után tehető, (kivéve a „B” kategóriát) a „Járműkezelési” és „Forgalmi” vizsga alól felmentés nem adható.

Kötelező óraszámok:

KategóriákAlap oktatásVárosi vezetésOrszágútiÉjszakaiÖsszóraMenettávolság km.
„A-1”68216240
„A-1”-B-vel112
„A-2”68216240
„A”1011526390
„B”9144229580

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, magasszárú cipő, kesztyű, protektoros hosszú nadrág, dzseki.

Pótóra:

A szakoktatónak törekednie kell a kötelező gyakorlati óraszámok oktatása során a meghatározott menettávolság teljesítésére, amennyiben ez nem sikerül, a tanulónak kötelessége a hiányzó km-t pótórában teljesíteni.

A pótóra díja „B” kategória : 6.000,-Ft/óra 

Más képző szervtől átvett tanuló esetében, az alap óra: 6.500,-Ft, pótóra: 6.500,-Ft

Egyéb kategóriában: 6.000,-Ft/óra

Gyorsított gyakorlati oktatás (5 hét): 210.000,-Ft/ 30 óra 

Sikertelen vizsga esetén pótvizsga tehető. A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsgák díjával.

Ötszöri sikertelen fogalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

3.

V. Elsősegélynyújtó tanfolyam  és vizsga

A vezetői engedély ügyintézésének feltétele az elsősegélynyújtó vizsga megléte. Az elsősegélynyújtó tanfolyam végezhető egyénileg, vagy az autósiskola szervezésében.

Tanfolyamdíj: 9.000,-Ft (4 óra)

Vizsgadíja: 8.200,-Ft

Vizsga helye: Magyar Vöröskereszt Miskolc, Városház tér 2.

Nem kell elsősegélynyújtásból vizsgát tennie annak, akinek már van 1984. január 01-től vezetői engedélye, (vagy „AM” ) segédmotoros igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a képzési rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.

VI. Vizsgaigazolás kiadásának feltétele:

A sikeres forgalmi vizsgát tett tanulóknak, akik korábban az iskolai végzettségüket már igazolták, nem kell a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontot felkeresniük a vizsga igazolás kikéréséhez, hanem 3 munkanapot követően a vezetői engedély kiadását kezdeményezhetik az illetékes hatóságnál (Okmányiroda, Kormányablak). A vezetői engedély ügyintézéséhez, a személyes okmányokon kívül be kell mutatniuk aVöröskeresztes igazolást”, valamint az eredeti orvosi alkalmassági igazolást is.

A jogosítvány kiadásának illetéke 4.000 Ft, 2016.01.01-től az első vezetői engedély megszerzése esetében nem kell illetéket fizetni. Nem magyar állampolgárokat érintően a kérelemhez be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt.

Külföldi állampolgárság esetén legalább fél éves magyarországi tartózkodási engedély szükséges.

VII. Választható járműveink:

Opel Zafira (1), Skoda Rapid (1), Skoda Fábia (4),Fiat Puntó(1), (1),Opel Corsa(1),Kia Ceed, Ford Fiesta, Ford Kuga, Peugeot, Seat Arona D,Seat Cordoba, Ranault Thalia, VW Golf, Skoda Octavia

Suzuki SV-650, KAWASAKI EX-500, YAMAHA SR-125

1.sz. Táblázat –A képzés költségei /Tandíjak, vizsgadíjak, vizsgatárgyak


Tandíjak
„A-1”„A- 1”B-vel„A-2”„A”„B”S-péter„B”EGYETEM„B”Miskolc
ELMÉLETI KÉPZ.30.00015.00030.00030.00054.00033.000,-54.000,-
GYAKORLATI KÉPZ.60.00020.00060.000100.000180.000135.000,-180.000,-
Összes tanfolyamdíj:90.00035.00090.000130.000234.000168.000,-234.000,-
ELMÉLETI VIZSGA (KRESZ+Szü+MV)4.600,-4.600,-4.600,-4.600,-4.600,-4.600,-4.600,-
JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA4.70004.70004.7000
FORGALMIVIZSGA110001100011.00011.00011.00011.00011.000,-
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM9.000,-9.000,-9.000,-9.000,-9.000,-9.000,-9.000,.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGADÍJ8.200,-8.200,-8.200,-8.200,-8.200,-8.200,-8.200,-

4.

E- learning képzés: Elmélet: 54.000,- (60 óra / 90 nap)

                     Gyakorlat 180.000,- (vizsgadíjak: lsd. 1.sz táblázat)

E-learning hosszabbítás: 10 óra /1 hónap: 8.000,-Ft

Orvosi alkalmassági vélemény: 7.200,-

A tandíj befizetésének módja: történhet egy összegben vagy  részletekben a képzőszerv részére, a felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint.

A vizsgadíjak befizetésének módja: készpénzben, a KAV 3527 Miskolc, József A. u. 20. részére. A pótvizsgák díja az alapvizsgák díjával megegyezik.

Közlekedési ismeretek vizsgatárgy: 4.600,-Ft 

Járműkezelési vizsga: 4.700,-Ft

Forgalmi vizsga:       11.000,-Ft 

VIII. Tanuló áthelyezés:

A tanuló az iskola vezetőjénél bejelentheti távozási szándékát. Az iskola 3 munkanapon belül a tanuló rendelkezésére bocsátja a „Képzési igazolás  nevű nyomtatványt.

A tanuló által befizetett és fel nem használt összeget a képző szerv visszatéríti.

IX. A tanuló joga, és kötelessége

– hogy olyan szolgáltatást kapjon, amely megfelel a hatályos rendeletekben előírtaknak.

– az oktatás során felmerülő problémáival az iskolavezetőhöz, vagy a felügyeleti szervhez, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ( 3527 Miskolc, József A. u. 20.) fordulhat és panasszal élhet.

– a foglalkozásokon való részvétel és az esetleges hiányzás pótlása.

– a meghatározott összegek időben történő befizetése, illetve a szerződésben, valamint a vállalkozási feltételekben meghatározott előírások betartása.

– a képzési szerződés felbontása.

– egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával, ha a gyakorlati oktatáson nem tud megjelenni, azt köteles 24 órával előtte lemondani, ellenkező esetben a gyakorlati óra elszámolásra kerül.

– oktatót, kocsi típust választani és azon az autón vizsgázni, oktatót cserélni.

– kötelessége a már meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást minden vizsgára magával vinni.

– A vizsgákon a személyi azonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni.

X. A képző szerv kötelessége

– a hatályos rendeletek betartása, személyi és tárgyi feltételek, valamint kulturált szociális létesítmények biztosítása.

– a befizetett összegnek megfelelő és a szerződésben meghatározott képzés teljesítése.

– joga a szükséges díjak beszedése, a szerződésben meghatározott feltételek betartása és betartatása.

– továbbiakban a képző szerv jogosult a tandíjat az üzemanyagárak módosításának megfelelően megváltoztatni.

– az autósiskola vezetése és munkatársai elkötelezik magukat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk minősége teljes mértékben megfeleljen a törvényi előírásoknak és megrendelői elvárásoknak. Elméleti és gyakorlati szakoktatóink évente az NKH által kiadott, vagy jóváhagyott tanterv szerinti továbbképzésen vesznek részt.

XI. Az iskola felügyeleti szerve:  Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont ( 3527 Miskolc, József A. u. 20.)  +36 46 500 010-es telefonszámon fordulhat és panasszal élhet.

XII. Ügyfélfogadás

3525 Miskolc, Arany János u. 19. fszt. 1.

Hétfő: 9:00 – 16:00, Kedd: 9:00 – 16:00 Szerda : 9:00 – 18:00, Csütörtök: 9:00 – 16:00 Péntek: 9:00 – 14:00

Tel: + 36 70 388 31 09,  

Vissza a Főoldalra

Iratkozz fel hírlevelünkre

Ne maradj le aktuális híreinkről, szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkról, vagy a legfrissebb blogbejegyzésekről!