UNI Autósiskola Kft.

1203 Budapest, Kinizsi u. 20. Fsz/1

Tel: Miskolc: 70/388 3109 Sajószentpéter: 70/314 5020

E-mail: uniautosiskola@gmail.com Honlap: www.uniautosiskola.hu


2024.02.03.-től érvényes

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK B – AM – A – A1 – A2 KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKHOZ

Cég teljes neve:                    Uni-Autósiskola Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövidített neve:             Uni Autósiskola Kft.

Székhely:                               1203 Budapest, Kinizsi u. 20. Fsz /1
Iroda:                                      3530 Miskolc, Arany J. u. 19. Fsz /1
                                                3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 174.

Cégbírósági bejegyzés sz.:   01-09-922737

Okév:                                     00789-2008

Telefonszám:                         Miskolc: 70/388 3109 Sajószentpéter: 70/314 5020

E-mail:                                   uniautosiskola@gmail.com

Honlap:                                  www.uniautosiskola.hu
Iskolavezető neve:               Fazekas Zoltán

E-mail címe, telefonszáma: uniautosiskola@gmail.com, 06709483130

Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki a beiskolázási, valamint a vezetői engedély kiadási feltételeinek megfelel, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részén hiánytalanul részt vesz, és sikeres elméleti-, járműkezelési- és forgalmi vizsgát tesz.

1. BEISKOLÁZÁSI FELTÉTELEK, BEJELENTKEZÉS:                                                                            

A tanfolyamra az a személy vehető fel, aki írni és olvasni tud, minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a beiskolázásnak közlekedésbiztonsági szempontból megfelel, a vezetéstől nincs eltiltva vagy szüneteltetve, nincs kényszeres gyógykezelése, nincs cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezve, nincs vezetői engedélye visszavonva, utánképzés hatálya alatt nem áll, életkori előírásoknak megfelel, a megfelelő orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik, jelentkezési lapot töltött ki, a képző szervvel felnőttképzési szerződést kötött, külföldi állampolgár esetén bejelentett lakcímmel rendelkezik, érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik. PÁV nem szükséges.

Akinek meglévő jogosítványa van jelentkezéskor be kell mutatni, hogy az adatok rögzítésre kerüljenek. Jogosítványt minden vizsgára, továbbá gyakorlati oktatásra vinni kell! Amennyiben erről nem gondoskodsz, az ebből adódó mindennemű anyagi kötelezettség (KRESZ és forgalmi pótvizsga díja) tanulót terheli.

BEJELENTKEZÉS KATEGÓRIÁS KÉPZÉSRE (TANTERMI ÉS ON-LINE):

Honlapunkon keresztül aBEJELENTKEZÉS linken, automatikus válaszüzenetben kimegy minden szükséges dokumentum és tájékoztató vagy pedig személyesen irodánkban lehetséges.

Visszaküldendő, leadandó dokumentumok és egyéb fontos dolgok jelentkezéshez: jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés, min. 8 általános iskolai bizonyítvány (OKJ-s nem megfelelő), orvosi alkalmassági igazolás amint kész van (enélkül nem tudunk KRESZ vizsgára időpontot adni, de a bejelentkezéshez nem előírás, 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet adattartalma alapján), 62.000 Ft tanfolyami költség és a 4.600 Ft-os B. kat. KRESZ vizsgadíj befizetése a webshopban vagy személyesen (enélkül nem tudunk KRESZ vizsgára időpontot adni). 

Életkor (betöltött kor számít) és orvosi alkalmassági vélemény kategóriánként:

 AMA-1A-2AB
Tanfolyamhoz13,5 év15,5 év17,5 év23,5 év16,5 év
KRESZ vizsgához13 év 9 hó15 év 9 hó17 év 9 hó23 év 9 hó16 év 9 hó
érvényes 1-es csoportos orvosi alkalmassági igazolás szükséges (AM.kat. esetén nem kell)

2. ELMÉLETI OKTATÁS                                                                 

Elméleti oktatási helyekRutin pályaForgalmi vezetés / vizsga:
E-titán rendszerFelsőzsolca, Állomás út 44.

Miskolc és vonzáskörzete / KAV, Miskolc, József A.u.20. vagy Kazincbarcika és vonzáskörzete / Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
3515 Miskolc – Egyetemváros, A/1.105.
3530 Miskolc, Arany J.u.19. fsz.1
3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u.174.

TANTERMI KÉPZÉS:

Tantermi képzés tanfolyamköteles, 7 alkalommal kell megjelenni, összesen 28 óra, 1 elméleti óra 45 perces, 1 alkalom 3 óra 10 perces. Hiányzás esetén a mulasztott témakört pótolni kell, iskolavezetővel egyeztetett időpontban 3.000 Ft / óra vagy díjmentesen a következő tanfolyamban, ha van szabad hely, ellenben a tanuló vizsgára nem bocsátható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, a vizsgadíjat befizette és az 1. pontban felsorolt követelményeknek megfelel. A tanfolyam megkezdése előtt a tanulót be kell rögzíteni a névsorba, szükséges rendszerbe, tehát tanfolyam indulása előtt legkésőbb 1 órával tudjuk felvenni. Minden oktatás alkalmával az aláírt jelenléti ívet szakoktató elektronikusan továbbítja az illetékes hatóságnak.

ON-LINE TANANYAG

On-line tananyag megrendelése: bejelentkezés után, befizetést követően gmail.com címre megrendeljük az E-titán tananyagot, 48 órán belül tanuló kap egy belépési linket és kezdheti a tanulást, ha nem érkezik meg a link, jelezni kell az uniautosiskola@gmail.com címen. A tananyaghoz a hozzáférés max. 75 óra / 6 hó. Amennyiben 3 hónapon belül nem lépnek be és nem kezdődik meg a képzés, a rendszer lezár, ezt követően csak új jelentkezésre van lehetőség. Belépés után egyik modulból másikba csak úgy enged továbbhaladni, ha minden át lett tanulmányozva, a modulok végén a kérdéssorra válaszolva lett. Pótóra vásárolható a webshopban is, 75 óra és 6 hónap felett, ez max.10 órára/30 napra 9.000 Ft.

Csak tesztanyag vásárlás: erre is van lehetőség, ha csak a tesztanyaghoz szükséges a hozzáférés. Webshopban és irodában vásárolható. 9.000 Ft max.10 órára/90 napra, első megrendelésnél 12 óra/90 nap.

On-line tananyag befejezése: Amennyiben a próbavizsga 87%-ra teljesült a modulok befejezése után, képzési igazolás érkezik a felhasználónak és az autósiskolásnak is, ha ez nem érkezik meg, akkor ki kell jelentkezni az E-titán rendszerből, majd újra be.          

Elméleti oktatások óraszámai:

 AMA-1A-2AB
Közlekedési ismeretek416161616
Járművezetés elmélete64488
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek14444

3. KRESZ VIZSGA

JELENTKEZÉS KRESZ VIZSGÁRA

Miután végeztél az on-line oktatással, s tanfolyam teljesítéséről megkaptad a KÉPZÉSI IGAZOLÁST, a Kresz vizsgadíjat, beküldted az orvosi alkalmassági igazolásod, mellékelt KRESZ VIZSGA IGÉNYLÉSE nyomtatványt küldd vissza nekünk kitöltve vagy annak tartalmával pontosan megegyező e-mail üzenetet (uniautosiskola@gmail.com), ezt követően lefoglaljuk a KRESZ vizsgád időpontját, melyet e-mailen küldünk meg. Aki a vizsgára bocsátás feltételeit nem teljesítette, nem írható ki KRESZ vizsgára.

Vizsga előtt 8 munkanapon túl nagyon indokolt esetben ki tudunk törölni a vizsgából, be kell jönni az autósiskolába, s itt írásban kell leadni a törlési igényt.

KRESZ VIZSGA

KRESZ vizsgára (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, továbbiakban KAV – Miskolc, József A. u. 20.) vinni kell érvényes személyi igazolványt, meglévő jogosítványt (ha van), eredeti min. 8 általános iskolai bizonyítványt (OKJ nem jó), ennek hiányában az iskola által hitelesített másolatot, szemüveget, ha szükséges. KRESZ vizsga alól felmentés nem adható, de orvosilag indokolt esetben szóbeli ill. tesztlapos vizsga kérelmezhető.

Sikeres KRESZ vizsga után a KRESZ vizsgáról szóló tájékoztató levél alapján válaszüzenetben meg kell írnod az uniautosiskola@gmail.com címre, hogy kivel van leegyeztetve az oktatás, s indítjuk a karton ügyintézését, melynek átfutási ideje kb. 3 nap.

Sikertelen vizsga vagy nem megjelenés esetén a pótvizsga díját (4.600 Ft) és új vizsga időpontját KAV-nál (Miskolc, József A. u. 20.) vagy a képzőszervnél kell intézni. Amennyiben egészségügyi okok miatt nem jelentél meg a vizsgán, orvosi igazolást (naplószámmal, kórismerettel) és egy kérelmet kell leadni az Uni Autósiskola ügyfélszolgálatán 5.napon belül, hogy a fel nem használt vizsgadíjat jóváírják.

FONTOS: képzés megkezdését követő 9 hónapon belül el kell menni KRESZ vizsgára, korlátlan vizsgalehetőség van, de 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni.

4. GYAKORLATI OKTATÁS

Gyakorlati óra:

A sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a vezetési gyakorlat. Az oktatási órák 50 percesek, ha két óra kerül összevonásra, akkor 100 perc két oktatási óra (ebbe beletartozik az adminisztráció, értékelés, időpont egyeztetés). Ha valaki késik (max. 10 perc), az a saját idejéből kerül levonásra, ha nem jelenik meg, akkor az órák beírásra kerülnek. Gyakorlati képzés során az előre lebeszélt időpontokat 24 órával előtte lehet lemondani, a 24 órán belüli időpont lemondást vagy az órán nem megjelenést ki kell fizetni, és a vezetési kartonon rögzítésre kerül, de az összes óraszámba nem számít bele.  

Gyakorlati pótóra:

A szerződésben meghatározott gyakorlati képzésed díja 29 alapórát + 1 vizsgaórát tartalmaz. Hatályos előírásoknak megfelelően forgalmi vizsgára az a tanuló bocsátható, aki 580 km-t vezetett az órái során. Ha ez nincs meg, akkor pótóra szükséges, ez oktatóval egyeztetendő. A vezetési kartonodban nyomon tudod követni, hogy hanyadik óránál jársz! Sikertelen forgalmi vizsga esetén az új időpontra 11.000 Ft vizsgadíjon felül 1 db pótóra is szükséges.

GYAKORLATI VIZSGA:

Vizsga kiírásának menete:

Jelezni kell az oktatónak a vizsgaszándékot. Képzőszervnél be kell fizetni készpénzben, bankkártyával vagy a webshopban a 11.000 Ft-os vizsgadíjat, meg kell beszélni az oktatóval, ha előre láthatólag valami időpont nem megfelelő vizsgára, képzőszerv on-line lefoglalja a vizsgaidőpontot. Az oktató személyesen tájékoztatja tanulót az időpontról.Gyakorlati vizsgára az a tanuló írható ki, aki az összes elméleti tantárgyból sikeresen levizsgázott, teljesítette alábbi táblázatban meghatározott óraszámokat, összesen min. 29 órát, és minimum 580 km-t levezetett, aki a rendelet szerint előírt életkort betöltötte (17 év).Járműkezelési” és „Forgalmi” vizsga alól felmentés nem adható.

Vizsga ideje, helye, feltételei:

A megadott időpont előtt min. 15 perccel meg kell jelenni a vizsga kiindulási helyén szerződésben meghatározott, vezetésre alkalmas állapotban. Vizsga helye: KAV – Miskolc, József A. u. 20., kazincbarcikai képzés esetén: Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Tanulónak vizsgára vinnie kell: érvényes okmányokat: személyi igazolványt, meglévő jogosítványt (ha van), ha korlátozás szerepel az orvosi alkalmassági igazoláson, a korlátozásnak megfelelően kell megjelenni. A tanuló útvonalat húz (10 közül), így dől el melyik útvonalon halad a vizsga során, mely max. 50 perces, vizsga elején és végén alá kell írni a vezetési kartont.


Sikertelen forgalmi vizsga esetén pótvizsga szükséges, menete fent leírtak alapján. A tanulónak a vizsgakiállásra egy pótórát kell fizetnie, mely tartalmazza az oktató megjelenését és a jármű kiállását a vizsgán. Egyéb pótóra nem kötelező, viszont javasolt.


Ötszöri sikertelen fogalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie Budapesten. KAV-nál kell intéznie a tanulónak. Részletes leírás: https://vizsgakozpont.hu/pav/jelentkezes-pav-vizsgalatra

Vizsga előtt 8 munkanapon túl nagyon indokolt esetben ki tudunk törölni a vizsgából, be kell jönni az autósiskolába, s itt írásban kell leadni a törlési igényt.

Sikertelen vizsga vagy nem megjelenés esetén a pótvizsga díját (11.000 Ft) képzőszerv webshopjában kell intézni vagy irodában készpénzzel, bankkártyával. Amennyiben egészségügyi okok miatt nem jelentél meg a vizsgán, orvosi igazolást (naplószámmal, kórismerettel) és egy kérelmet kell leadni a KAV felé (borsod@kavk.hu), 5 napon belül, hogy a fel nem használt vizsgadíjat jóváírják.

Kötelező gyakorlati óraszámok:

KategóriákAlapoktatásVárosi vezetésOrszágútiÉjszakaiÖsszes óraMenettávolság (km)
AM46  10100
A-168216240
 
A-268216240
A1011526390
B9144229580

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, magasszárú cipő, kesztyű, protektoros hosszú nadrág, dzseki, szemüveg.
AM kategóriánál: bukósisak, magasszárú cipő, motoros, protektoros kesztyű, erős anyagból készült, nem bőszárú hosszú nadrág és dzseki, bukósisak kialakításától függően szemüveg.

GYAKORLATI DÍJ RENDEZÉSE

A szerződésben meghatározott gyakorlati képzés díja 29 alapórát + 1 vizsgaórát tartalmaz, ezt az 1., 11. és 21. gyakorlati óráig kell fizetni szerződés szerinti összeggel.

PÓTÓRA
Hatályos előírásoknak megfelelően forgalmi vizsgára az a tanuló bocsátható, aki 580 km-t vezetett az órái során. Ha ez nincs meg, akkor pótóra szükséges.
A vezetési kartonban / on-line vezetési nyilvántartási rendszerben nyomon kell követni ezt.

Fizetési lehetőség webshopunkban on-line fizetéssel vagy irodánkban készpénzzel, bankkártyával.

5. DÍJTÁBLÁZAT

B. kategória

 TandíjVizsgadíj/alkalom
KRESZ62.000 Ft jelentkezéssel egyidejűleg kell rendezni (irodában vagy webshopban) https://www.uniautosiskola.hu/uni-webshop/4.600 Ft1. KRESZ vizsgadíj irodában vagy webshopban fizetendő. A pótvizsga KAV-nál is fizethető és intézhető.
Gyakorlati képzés (29+1 vizsgaóra)NormálGyorsítottAutomata*Automata gyorsított*11.000 FtIrodában vagy webshopban fizetendő.  
240.000 Ft270.000 Ft (8 hét)
300.000 Ft ( 5 hét)
270.000 Ft300.000 Ft
I. részlet, az 1. óra előtt80.000 Ft90.000 Ft1000.000 Ft90.000 Ft
II. részlet, a 11. óra előtt80.000 Ft90.000 Ft100.000 Ft90.000 Ft
III. részlet, a 21. óra előtt80.000 Ft90.000 Ft100.000 Ft90.000 Ft
Pótóra (min. 580 km-ig és/vagy szükség esetén)8.000 Ft/óra9.000 Ft/óra10.000 Ft/óra9.000 Ft/óra
Hétvégi, ünnepnapi díj:9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra
Egyéb:gyakorlat 29+1 órapótóraadminisztrációs költség
Más képzőszervtől átvett tanuló (KRESZ vizsga után):   270.000 Ft9.000 Ft/óra
Sikertelen forgalmi vizsga után átvett tanuló vagy megkezdett gyakorlat esetén:9.000 Ft/óra10.000 Ft

*Automata gépjárművön történő gyakorlat és vizsga esetén a jogosítvány korlátozva lesz, normál váltós autóra kiegészítő vizsga szükséges.

6. EGYÉB

ISKOLAVÁLTÁS, TANULÓ ÁTHELYEZÉSE MÁSIK ISKOLÁBA – KÉPZÉSI IGAZOLÁS

Az uniautosiskola@gmail.com e-mail címre kell jelezni a KÉPZÉSI IGAZOLÁS kiállítását. Az üzenetben kötelezően fel kell tüntetni a nevet, telefonszámot, születési időt, oktató nevét. Nem kötelező, de megköszönjük, ha röviden leírod mi az oka a váltásnak. Visszaigazolásunkban megírjuk, hogy mikorra lehet jönni a papírért (visszaigazolástól számított 3 munkanap) a miskolci irodába, elszámolás szerződés szerint, kiadása díjmentes. Ezen igazolás kiadása után a tanulót vissza nem tudjuk venni az iskolába.

OKTATÓVÁLTÁS

Amennyiben időbeosztásod vagy egyéb ok miatt oktatót szeretnél váltani, úgy elsősorban jelezd az oktatónak, a már lebeszélt órákat mondd le vagy jelezd az ügyfélszolgálatnak, akik segítenek intézkedni és új oktatót keresni. A kartonod cseréje és az ehhez tartozó ügyintézés kb. 2 hetet vesz igénybe.

JOGOSÍTVÁNY ÁTVÉTELE, VIZSGAIGAZOLÁS

A sikeres forgalmi vizsgát tett tanulóknak, akik korábban az iskolai végzettségüket már igazolták, nem kell a KAV-ot felkeresniük a vizsga igazolás kikéréséhez, a vizsgaközpont a sikeres vizsgáról a kiállított vizsgaigazolást megküldi az illetékes közlekedési igazgatósági hatóság részére. Sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanapon lehet a kormányablaknál személyesen intézni a jogosítványt. Ehhez vinni kell a személyi igazolványt, Magyar Vöröskereszt igazolását az elsősegély vizsga meglétéről és az eredeti orvosi alkalmassági igazolást. Az autósiskola semmilyen esetben nem veszi el az eredeti igazolást a tanulótól, így ha nem találod otthon, az orvossal kell egyeztetni a pótlásról. A jogosítvány kiadásának illetéke 4.000 Ft, 2016.01.01-től az első vezetői engedély megszerzése esetében nem kell illetéket fizetni. Nem magyar állampolgárokat érintően a kérelemhez be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt. Külföldi állampolgárság esetén legalább fél éves magyarországi tartózkodási engedély szükséges.

ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM

Tanfolyam helyszíne: Uni Autósiskola – Miskolc, Arany János utca 19. Fsz/1., 1×4 tantermi órát vesz igénybe, keddenként 14.40-től 18.30-ig tart, előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges honlapunkon.

ELSŐSEGÉLY VIZSGA

Vizsga helyszíne Magyar Vöröskereszt – Miskolc, Győri kapu 123., minden szerdán 8:00-tól 11:00-ig, pontos időpontját az autósiskola adja meg bejelentkezéskor, ha ez az időpont nem jó, akkor oktatáson kell jelezni.

A tanfolyam és vizsga díja 28.000 Ft, mely oktatás napján fizetendő, csak készpénzben!
Sikertelen vizsga vagy meg nem jelenés esetén a vizsgadíj (18.000 Ft) újra fizetendő, az ügyintézés már a tanuló feladata a Magyar Vöröskeresztnél.

A tanfolyam nem kötelező, de a vizsga megléte a forgalmi engedély kiadásának feltétele.
Felmentést végzettségükre való tekintettel adható, részletek a honlapon, elsősegély fül alatt.

7. VÁLASZTHATÓ JÁRMŰVEINK

B kategória:

OPEL ZAFIRA D                     SKODA RAPID 1.2 B              SKODA FABIA 1.3 D              SKODA FABIA 1.4 D

SKODA FABIA 1.9 D              SEAT ARONA D                      HYUNDAI KONA                     PEUGEOT 207 D

SKODA FABIA D                     SKODA FABIA D                    TOYOTA AURIS D

PEUGEOT 307 HDI                SUZUKI IGNIS D                    TOYOTA COROLLA 1.4 D      TOYOTA YARIS D

TOYOTA AURIS 1.4 D            TOYOTA YARIS 1.4 D            PEUGEOT 307 HDI               FORD FOCUS

PEUGEOT 207 1.4 D             TOYOTA COROLLA 1.4 D      TOYOTA AURIS 1.4 D            OPEL VECTRA C 1.9 D

Motor kategóriában:

SUZUKI SV-650                     KAWASAKI EX-500                YAMAHA SR-125

8. TANULÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

– hogy olyan szolgáltatást kapjon, amely megfelel a hatályos rendeletekben előírtaknak.

– az oktatás során felmerülő problémáival az iskolavezetőhöz, vagy a felügyeleti szervhez, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (3527 Miskolc, József A.u.20.) fordulhat és panasszal élhet.

– a foglalkozásokon való részvétel és az esetleges hiányzás pótlása

– a meghatározott összegek időben történő befizetése, illetve a szerződésben, valamint a vállalkozási feltételekben meghatározott előírások betartása

– a képzési szerződés felbontása

– egyeztetni a gyakorlati vezetés, vizsga időpontját és a váltás helyét az oktatójával, ha a gyakorlati oktatáson nem tud megjelenni, azt köteles 24 órával előtte lemondani, ellenkező esetben a gyakorlati óra elszámolásra kerül.

– oktatót, kocsi típust választani és azon az autón vizsgázni, oktatót cserélni.

– kötelessége a már meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást minden vizsgára magával vinni,

– a vizsgákon a személyi azonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni.

 – Ha a tanuló alkalmatlan állapota a legnagyobb körültekintés mellett sem megállapítható oktatás vagy vizsga során, de mégis alkalmatlan állapotban jelent meg, mindennemű felelősség tanulót terheli: gyakorlat vagy vizsga megszakítása, bárminemű személyben vagy tárgyban okozott kár tanulóra hárítandó.

9. A KÉPZŐSZERV KÖTELESSÉGE

– a hatályos rendeletek betartása, személyi és tárgyi feltételek, valamint kulturált szociális létesítmények biztosítása

– a befizetett összegnek megfelelő, és a szerződésben meghatározott képzés teljesítése

– joga a szükséges díjak beszedése, a szerződésben meghatározott feltételek betartása és betartatása

– továbbiakban a képző szerv jogosult a tandíjat az üzemanyagárak módosításának megfelelően megváltoztatni

– az autósiskola vezetése és munkatársai elkötelezik magukat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk minősége teljes mértékben megfeleljen a törvényi előírásoknak és megrendelői elvárásoknak. Elméleti és gyakorlati szakoktatóink előírás alapján a Közlekedési Hatóság által kiadott, vagy jóváhagyott tanterv szerinti továbbképzésen vesznek részt.

10. AZ ISKOLA FELÜGYELETI SZERVE

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponthoz (Tel.: 06 46 500 010, 3527 Miskolc, József A.u.20.) fordulhat és panasszal élhet.

11. ÜGYFÉLFOGADÁSI ADATOK

 MiskolcSajószentpéter
 3525 Miskolc, Arany János u.19. Fsz. /1.3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 174.
Hétfő:09:00 – 16:0012:30 – 16:30
Kedd:09:00 – 16:00
Szerda:09:00 – 18:0012:30 – 16:30
Csütörtök:09:00 – 16:00
Péntek:09:00 – 14:0009:00 – 13:00
Telefonszám:+ 36 70 388 3109 + 36 70 629 7236+ 36 70 314 5020
E-mail cím:uniautosiskola@gmail.comuniautosiskola@gmail.com

12. KÉPZÉSI ENGEDÉLYT KIADÓ HATÓSÁG


Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatóság Főosztály 1138 Budapest, Váci út 188. +36 (1) 477-1551

13. KRESZ TANFOLYAM ÉS VIZSGA DÍJÁHOZ NYÚJTOTT ÁLLAMI TÁMOGATÁS

20 év alatti tanulók továbbácsecsemő-, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülőknek KRESZ tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásához:

A szükséges igazolás az autósiskolában vehető át, a kitöltendő nyomtatvány pedig alábbi linken tölthető le (magyarorszag.hu): A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás iránti eljárás. (magyarorszag.hu)

További részletes felvilágosítás miatt tanulmányozd át az alábbi linket (államkincstár oldalán):

KRESZ támogatás – A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás – Magyar Államkincstár (gov.hu)

14. A VEZETŐI ENGEDÉLY AUTOMATIKUS HIVATALBÓLI KIÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSAI

Az automatikus okmányiállítási eljárás igénybevétele és erre vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén a vezetési jogosultság – ideértve az első vezetői engedély kiállítását, a kategóriához tartozó egészségi alkalmasság hosszabbítását és a kategóriabővítést – engedély-nyilvántartásba történő bejegyzése, valamint az okmánygyártás és kézbesítés automatikus módon, hivatalbóli eljárásban történik meg. Amennyiben nyilatkozatával az ügyfél az automatikus okmánykiállítási eljárást kizárja, akkor az eljárás csak kérelemre, személyes megjelenéssel indítható meg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányablakban (okmányirodában), és a kérelem elbírálásáig a vezetési jogosultsággal kapcsolatos adatok bejegyzése nem történik meg.

1.sz. Táblázat –A képzés költségei /Tandíjak, vizsgadíjak, vizsgatárgyak/

  TandíjakAM (Ft)„A-1”
(Ft)
„A- 1” B-vel (Ft)„A-2”
(Ft)
„A”
(Ft)
„B” S.péter
(Ft)
„B” EGYETEM
(Ft)
„B” Miskolc
(Ft)
ELMÉLETI KÉPZ.25.00040.00040.00040.00060.00060.000
GYAKORLATI KÉPZ.77.000119.000119.000189.000240.000240.000
Összes tanfolyamdíj:102.000159.000159.000229.000300.000300.000
ELMÉLETI VIZSGA KRESZ10.50010.50010.50010.5004.6004.600
JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA7.2009.0009.0009.000
FORGALMI VIZSGA7.20024.00024.00024.00011.00011.000
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM10.00010.00010.00010.00010.00010.000
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGADÍJ180001800018000180001800018000
 Fizetési módok*Normál képzésGyorsított,
Extra
Gyorsított

AutomataAutomata gyorsított
Képzőszervnél
Elmélet: Tantermi
Elmélet: Online
SP, KP, BK60.000 Ft
62 000 F
t
60.000 Ft
62.000 Ft
60.000 Ft
62.000 Ft
60.000 Ft
62 000 Ft
Gyakorlat (29+1óra):SP, KP, BK240.000 Ft270.000 Ft
300.000 Ft
270.000 Ft300.000 Ft
Gyakorlati pótóra*:SP, KP, BK8.000 Ft/óra9.000 Ft
10.000 Ft
9.000 Ft/óra10.000 Ft/óra
Hétvégi, ünnepnapi díj:SP, KP, BK9.000 Ft/óra9.000 Ft
10.000 Ft
9.000 Ft/óra10.000 Ft/óra
KRESZ vizsgadíj:SP, KP, BK**4.600 Ft
Forgalmi vizsgadíj:SP, KP, BK11.000 Ft
Elsősegély tandíj+vizsgadíj:KP28.000 Ft
Orvosi alkalmassági igazolás:***7.200 Ft

Fizetési módok:           KP:       készpénz           BK:       bankkártya       SP:       SimplePay, képzőszerv webshopjában

** Az első KRESZ vizsgadíj képzőszervnek SP, KP, BK fizetéssel, a pótvizsga a KAV-nak is fizethető bankkártyával, ebben az esetben az időpontot is náluk kell intézni.

*** Orvosnak fizetendő.

Fizetés egy összegben vagy részletekben a képzőszerv részére, a felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint.