2023.01.01-től érvényes

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ TÁJÉKOZTATÓ ÉS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK B – AM – A – A1 – A2 KATEGÓRIÁS TANFOLYAMOKHOZ

Vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki a beiskolázási, valamint a vezetői engedély kiadási feltételeinek megfelel, a tanfolyam elméleti és gyakorlati részén hiánytalanul részt vesz, és sikeres elméleti-, járműkezelési- és forgalmi vizsgát tesz.

1. BEISKOLÁZÁSI FELTÉTELEK, BEJELENTKEZÉS:                                                                            

A tanfolyamra az a személy vehető fel, aki írni és olvasni tud, minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a beiskolázásnak közlekedésbiztonsági szempontból megfelel, a vezetéstől nincs eltiltva vagy szüneteltetve, nincs kényszeres gyógykezelése, nincs cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezve, nincs vezetői engedélye visszavonva, utánképzés hatálya alatt nem áll, életkori előírásoknak megfelel, a megfelelő orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik, jelentkezési lapot töltött ki, a képző szervvel felnőttképzési szerződést kötött, külföldi állampolgár esetén bejelentett lakcímmel rendelkezik.

BEJELENTKEZÉS KATEGÓRIÁS KÉPZÉSRE (TANTERMI ÉS ON-LINE):

Honlapunkon keresztül ahttps://www.uniautosiskola.hu/#jelentkezes linken, automatikus válaszüzenetben kimegy minden szükséges dokumentum és tájékoztató vagy pedig személyesen irodánkban lehetséges.

Visszaküldendő, leadandó dokumentumok és egyéb fontos dolgok jelentkezéshez: jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés, min. 8 általános iskolai bizonyítvány (OKJ-s nem megfelelő), orvosi alkalmassági igazolás amint kész van (enélkül nem tudunk KRESZ vizsgára időpontot adni, de a bejelentkezéshez nem előírás), 60.000 Ft tanfolyami költség és a 4.600 Ft-os B. kat. KRESZ vizsgadíj befizetése a webshopban vagy személyesen (enélkül nem tudunk KRESZ vizsgára időpontot adni). 

Életkor (betöltött kor számít) és orvosi alkalmassági vélemény kategóriánként:

 AMA-1A-2AB
Tanfolyamhoz13,5 év15,5 év17,5 év23,5 év16,5 év
KRESZ vizsgához13 év 9 hó15 év 9 hó17 év 9 hó23 év 9 hó16 év 9 hó
érvényes 1-es csoportos orvosi alkalmassági igazolás szükséges

2. ELMÉLETI OKTATÁS                                                                 

Elméleti oktatási helyekRutin pályaForgalmi vezetés / vizsga:
E-titán rendszerFelsőzsolca     Miskolc és vonzáskörzete / KAV, Miskolc, József A.u.20. vagy Kazincbarcika és vonzáskörzete / Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.
3515 Miskolc – Egyetemváros, A/1.105.
3530 Miskolc, Arany J.u.19. fsz.1
3770 Sajószentpéter, Kossuth L. u.174.

TANTERMI KÉPZÉS:

Tantermi képzés tanfolyamköteles, 7 alkalommal kell megjelenni, összesen 28 óra, 1 elméleti óra 45 perces, 1 alkalom 3 óra 10 perces. Hiányzás esetén a mulasztott témakört pótolni kell, iskolavezetővel egyeztetett időpontban 3.000 Ft / óra vagy díjmentesen a következő tanfolyamban, ha van szabad hely, ellenben a tanuló vizsgára nem bocsátható. Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, a vizsgadíjat befizette és az 1. pontban felsorolt követelményeknek megfelel.

ON-LINE TANANYAG

On-line tananyag megrendelése: bejelentkezés után, befizetést követően gmail.com címre megrendeljük a tananyagot, 48 órán belül tanuló kap egy belépési linket és kezdheti a tanulást, ha nem érkezik meg a link, jelezni kell az uniautosiskola@gmail.com címen. A tananyaghoz a hozzáférés max. 75 óra / 6 hó. Amennyiben 3 hónapon belül nem lépnek be és nem kezdődik meg a képzés, a rendszer lezár, ezt követően csak új jelentkezésre van lehetőség. Belépés után egyik modulból másikba csak úgy enged továbbhaladni, ha minden át lett tanulmányozva, a modulok végén a kérdéssorra válaszolva lett. Pótóra vásárolható a webshopban is, 75 óra és 6 hónap felett, ez max.10 órára/30 napra 8.500 Ft.

Csak tesztanyag vásárlás: erre is van lehetőség, ha csak a tesztanyaghoz szükséges a hozzáférés. Webshopban és irodában vásárolható. 8.000 Ft max.10 órára/90 napra, első megrendelésnél 12 óra/90 nap.

On-line tananyag befejezése: Amennyiben a próbavizsga 87%-ra teljesült a modulok befejezése után, képzési igazolás érkezik a felhasználónak és az autósiskolásnak is, ha ez nem érkezik meg, akkor ki kell jelentkezni az E-titán rendszerből, majd újra be.          

Elméleti oktatások óraszámai:

 AMA-1A-1-B-velA-2AB
Közlekedési ismeretek4161161616
Járművezetés elmélete641488
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek141444

3. KRESZ VIZSGA

JELENTKEZÉS KRESZ VIZSGÁRA

Miután tanuló végzett az on-line vagy tantermi oktatással, s tanfolyam teljesítéséről megkapta a KÉPZÉSI IGAZOLÁST (E-learning esetén), betöltötte a 16 év 9 hónapos kort, befizette a 4.600 Ft-os vizsgadíjat, beküldte az orvosi alkalmassági igazolást, úgy ki tudjuk kérni a KRESZ vizsga időpontját, melynek igényét az uniautosiskola@gmail.com címen kell jelezni, tárgyban: KRESZ VIZSGAIDŐPONT KÉRÉSE (ha nem kap válaszüzenetet 5 munkanapon belül, jelezni kell).
Amennyiben nem tud rugalmasan alkalmazkodni a KAV által meghatározott vizsgaidőponthoz, úgy kérjük, előre megírni üzenetben egyértelműen, hogy mi jó vagy nem jó. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy a vizsgára kb. 2,5-3 hét várakozási idő van.

KRESZ VIZSGA

KRESZ vizsgára (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, továbbiakban KAV – Miskolc, József A. u. 20.) vinni kell érvényes személyi igazolványt, meglévő jogosítványt (ha van), eredeti min. 8 általános iskolai bizonyítványt (OKJ nem jó), ennek hiányában az iskola által hitelesített másolatot, szemüveget, ha szükséges. KRESZ vizsga alól felmentés nem adható, de orvosilag indokolt esetben szóbeli ill. tesztlapos vizsga kérelmezhető.

Sikeres KRESZ vizsga után NEM kell jelentkezni az autósiskolában, ugyanis 2 munkanap után automatikus rendszerüzenetet kapunk az eredményről. Ezt követően tájékoztató e-mailt küldünk tanulónak a gyakorlati oktató választásával és a díj rendezésével kapcsolatban. Amennyiben van már választott oktató, meg kell írni az uniautosiskola@gmail.com címre, hogy kivel van leegyeztetve, s indítjuk a karton ügyintézését a KAV-nál, melynek átfutási ideje kb. 2 hét.

Sikertelen vizsga vagy nem megjelenés esetén a pótvizsga díját (4.600 Ft) és új vizsga időpontját már a KAV-nál (Miskolc, József A. u. 20.) kell intézni. Amennyiben egészségügyi okok miatt nem jelent meg a vizsgán, orvosi igazolást (naplószámmal, kórismerettel) és egy kérelmet kell leadni a KAV felé (borsod@kavk.hu), 8 napon belül, hogy a fel nem használt vizsgadíjat jóváírják.
Vizsga előtt 5 munkanapon túl nagyon indokolt esetben ki tudjuk töröltetni a vizsgából első vizsga esetén, az autósiskola felé kell jelezni az igényt írásban, figyelembe kell venni, hogy az ügyintézés is időt vesz igénybe!
Pótvizsgánál a tanuló intézi magának fent leírtak alapján.


FONTOS: képzés megkezdését követő 9 hónapon belül el kell menni KRESZ vizsgára, korlátlan vizsgalehetőség van, de 1 éven belül sikeres vizsgát kell tenni.

4. GYAKORLATI OKTATÁS

Gyakorlati óra:

A sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a vezetési gyakorlat. Az oktatási órák 50 percesek, ha két óra kerül összevonásra, akkor 100 perc két oktatási óra (ebbe beletartozik az adminisztráció, értékelés, időpont egyeztetés). Ha valaki késik (max. 10 perc), az a saját idejéből kerül levonásra, ha nem jelenik meg, akkor az órák beírásra kerülnek. Gyakorlati képzés során az előre lebeszélt időpontokat 24 órával előtte lehet lemondani, a 24 órán belüli időpont lemondást vagy az órán nem megjelenést ki kell fizetni, és a vezetési kartonon rögzítésre kerül, de az összes óraszámba nem számít bele.  

GYAKORLATI VIZSGA:

Vizsga kiírásának menete:

Jelezni kell az oktatónak a vizsgaszándékot. A KAV-nál (Miskolc, József Attila u. 20) be kell fizetni készpénzben a 11.000 Ft-os vizsgadíjat, az ott kapott hiteles számlát át kell adni az oktatónak, aki kikéri on-line vagy a KAV-nál személyesen a vizsgaidőpontot. Az oktató személyesen tájékoztatja tanulót az időpontról.Gyakorlati vizsgára az a tanuló írható ki, aki az összes elméleti tantárgyból sikeresen levizsgázott, teljesítette alábbi táblázatban meghatározott óraszámokat, összesen min. 29 órát, és minimum 580 km-t levezetett, aki a rendelet szerint előírt életkort betöltötte (17 év).Járműkezelési” és „Forgalmi” vizsga alól felmentés nem adható.

Vizsga ideje, helye, feltételei:

A megadott időpont előtt min. 15 perccel meg kell jelenni a vizsga kiindulási helyén szerződésben meghatározott, vezetésre alkalmas állapotban. Vizsga helye: KAV – Miskolc, József A. u. 20., kazincbarcikai képzés esetén: Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

Tanulónak vizsgára vinnie kell: érvényes okmányokat: személyi igazolványt, meglévő jogosítványt (ha van), ha korlátozás szerepel az orvosi alkalmassági igazoláson, a korlátozásnak megfelelően kell megjelenni. A tanuló útvonalat húz, így dől el melyik útvonalon halad a vizsga során, mely max. 50 perces, vizsga elején és végén alá kell írni a vezetési kartont.


Sikertelen forgalmi vizsga esetén pótvizsga szükséges, menete fent leírtak alapján. A tanulónak a vizsgakiállásra egy pótórát kell fizetnie, mely tartalmazza az oktató megjelenését és a jármű kiállását a vizsgán. Egyéb pótóra nem kötelező, viszont javasolt.


Ötszöri sikertelen fogalmi vizsga után a tanulónak pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie Budapesten. KAV-nál kell intéznie a tanulónak. Részletes leírás: https://vizsgakozpont.hu/jelentkezes-pav-vizsgalatra


Amennyiben a vizsga dátuma nem megfelelő a tanulónak, a borsod@kavk.hu e-mail címre kell kérvényt írnia. Vizsga előtt 5 munkanappal a jegyzőkönyv elkészül, tehát ez időn túl kell benyújtani, figyelembe véve az ügyintézési időt (név, szül.hely, idő, anyja neve, képzőszerv neve, mikor lett volna a vizsga). Ha egészségügyi okok miatt nem jelent meg a vizsgán, orvosi igazolást (naplószámmal, kórismerettel) és egy kérelmet kell leadni a KAV felé borsod@kavk.hu, 8 napon belül, hogy a fel nem használt vizsgadíjat jóváírják.

Kötelező gyakorlati óraszámok:

KategóriákAlapoktatásVárosi vezetésOrszágútiÉjszakaiÖsszes óraMenettávolság (km)
AM46  10100
A-168216240
A-1-B-vel112 
A-268216240
A1011526390
B9144229580

A kétkerekű járművek vezetőinek oktatása során a 24/2005 (IV.21) GKM rendelet értelmében a tanuló kötelező felszerelése: bukósisak, magasszárú cipő, kesztyű, protektoros hosszú nadrág, dzseki, szemüveg.
AM kategóriánál: bukósisak, magasszárú cipő, motoros, protektoros kesztyű, erős anyagból készült, nem bőszárú hosszú nadrág és dzseki, bukósisak kialakításától függően szemüveg.

GYAKORLATI DÍJ RENDEZÉSE

A szerződésben meghatározott gyakorlati képzés díja 29 alapórát + 1 vizsgaórát tartalmaz, ezt az 1., 11. és 21. gyakorlati óráig kell fizetni szerződés szerinti összeggel.

PÓTÓRA
Hatályos előírásoknak megfelelően forgalmi vizsgára az a tanuló bocsátható, aki 580 km-t vezetett az órái során. Ha ez nincs meg, akkor pótóra szükséges.
A vezetési kartonban nyomon kell követni ezt.

Fizetési lehetőség webshopunkban on-line fizetéssel vagy irodánkban készpénzzel, bankkártyával.

5. DÍJTÁBLÁZAT

B. kategória

 TandíjVizsgadíj/alkalom
KRESZ60.000 Ft jelentkezéssel egyidejűleg kell rendezni (irodában vagy webshopban) https://www.uniautosiskola.hu/uni-webshop/4.600 Ft1. KRESZ vizsgadíj irodában vagy webshopban fizetendő
Gyakorlati képzés (29+1 vizsgaóra)11.000 FtKAV-nál (Miskolc, József A. u.20.) fizetendő a vizsgák előtt.
Normál
234.000 Ft
Gyorsított
270.000 Ft
Automata* 250.000 FtAutomata gyorsított* 270.000 Ft
I. részlet, az 1. óra előtt80.000 Ft90.000 Ft85.000 Ft90.000 Ft
II. részlet, a 11. óra előtt80.000 Ft90.000 Ft85.000 Ft90.000 Ft
III. részlet, a 21. óra előtt74.000 Ft90.000 Ft80.000 Ft90.000 Ft
Pótóra (min. 580 km-ig és/vagy szükség esetén)8.000 Ft/óra9.000 Ft/óra8.000 Ft/óra9.000 Ft/óra
Hétvégi, ünnepnapi díj:9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra
Egyéb:gyakorlat 29+1 órapótóraadminisztrációs költség
Más képzőszervtől átvett tanuló (KRESZ vizsga után):   234.000 Ft9.000 Ft/óra
Sikertelen forgalmi vizsga után átvett tanuló vagy megkezdett gyakorlat esetén:9.000 Ft/óra10.000 Ft

*Automata gépjárművön történő gyakorlat és vizsga esetén a jogosítvány korlátozva lesz, normál váltós autóra kiegészítő vizsga szükséges.

6. EGYÉB

ISKOLAVÁLTÁS, TANULÓ ÁTHELYEZÉSE MÁSIK ISKOLÁBA – KÉPZÉSI IGAZOLÁS

Az uniautosiskola@gmail.com e-mail címre kell jelezni a KÉPZÉSI IGAZOLÁS kiállítását. Az üzenetben kötelezően fel kell tüntetni a nevet, telefonszámot, születési időt, oktató nevét. Nem kötelező, de megköszönjük, ha röviden leírod mi az oka a váltásnak. Visszaigazolásunkban megírjuk, hogy mikorra lehet jönni a papírért (visszaigazolástól számított 3 munkanap) a miskolci irodába, elszámolás szerződés szerint, kiadása díjmentes.

OKTATÓVÁLTÁS

Amennyiben időbeosztásod vagy egyéb ok miatt oktatót szeretnél váltani, úgy elsősorban jelezd az oktatónak, a már lebeszélt órákat mondd le vagy jelezd az ügyfélszolgálatnak, akik segítenek intézkedni és új oktatót keresni. A kartonod cseréje és az ehhez tartozó ügyintézés kb. 2 hetet vesz igénybe.

JOGOSÍTVÁNY ÁTVÉTELE, VIZSGAIGAZOLÁS

A sikeres forgalmi vizsgát tett tanulóknak, akik korábban az iskolai végzettségüket már igazolták, nem kell a KAV-ot felkeresniük a vizsga igazolás kikéréséhez. Sikeres forgalmi vizsgát követő 3. munkanapon lehet a kormányablaknál személyesen intézni a jogosítványt. Ehhez vinni kell a személyi igazolványt, Magyar Vöröskereszt igazolását az elsősegély vizsga meglétéről és az eredeti orvosi alkalmassági igazolást. Az autósiskola semmilyen esetben nem veszi el az eredeti igazolást a tanulótól, így ha nem találod otthon, az orvossal kell egyeztetni a pótlásról. A jogosítvány kiadásának illetéke 4.000 Ft, 2016.01.01-től az első vezetői engedély megszerzése esetében nem kell illetéket fizetni. Nem magyar állampolgárokat érintően a kérelemhez be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt. Külföldi állampolgárság esetén legalább fél éves magyarországi tartózkodási engedély szükséges.

ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM

Tanfolyam helyszíne: Uni Autósiskola – Miskolc, Arany János utca 19. Fsz/1., 1×4 tantermi órát vesz igénybe, keddenként 14.40-től 18.30-ig tart, előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges honlapunkon.

ELSŐSEGÉLY VIZSGA

Vizsga helyszíne Magyar Vöröskereszt – Miskolc, Győri kapu 123., minden szerdán 8:00-tól 11:00-ig, pontos időpontját az autósiskola adja meg bejelentkezéskor, ha ez az időpont nem jó, akkor oktatáson kell jelezni.

A tanfolyam és vizsga díja 25.500 Ft, mely oktatás napján fizetendő, csak készpénzben!
Sikertelen vizsga vagy meg nem jelenés esetén a vizsgadíj (15.500 Ft) újra fizetendő, az ügyintézés már a tanuló feladata.

A tanfolyam nem kötelező, de a vizsga megléte a forgalmi engedély kiadásának feltétele.
Felmentést végzettségükre való tekintettel adható, részletek a honlapon, elsősegély fül alatt.

7. VÁLASZTHATÓ JÁRMŰVEINK

B kategória: OPEL Zafira D, SKODA RAPID 1.2 B, 4 DB SKODA FABIA, SKODA OCTAVIA D, SKODA ROOMSTER 1.6 D, SEAT ARONA D, MERCEDES AUT. D, 2 DB PEUGEOT 207, 2 DB PEUGEOT 307, VW TOURAN D, 3 DB TOYOTA AURIS, 2 DB TOYOTA COROLLA 1.4 D, TOYOTA YARIS D, DACIA SANDERO B , DACIA DUSTER, SUZUKI IGNIS D, FORD FOCUS

Motor: Suzuki SV-650, KAWASAKI EX-500,YAMAHA SR-125

8. TANULÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

– hogy olyan szolgáltatást kapjon, amely megfelel a hatályos rendeletekben előírtaknak.

– az oktatás során felmerülő problémáival az iskolavezetőhöz, vagy a felügyeleti szervhez, Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (3527 Miskolc, József A.u.20.) fordulhat és panasszal élhet.

– a foglalkozásokon való részvétel és az esetleges hiányzás pótlása

– a meghatározott összegek időben történő befizetése, illetve a szerződésben, valamint a vállalkozási feltételekben meghatározott előírások betartása

– a képzési szerződés felbontása

– egyeztetni a gyakorlati vezetés, vizsga időpontját és a váltás helyét az oktatójával, ha a gyakorlati oktatáson nem tud megjelenni, azt köteles 24 órával előtte lemondani, ellenkező esetben a gyakorlati óra elszámolásra kerül.

– oktatót, kocsi típust választani és azon az autón vizsgázni, oktatót cserélni.

– kötelessége a már meglévő vezetői engedélyt, vizsgaigazolást minden vizsgára magával vinni,

– a vizsgákon a személyi azonosságát érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni.

9. A KÉPZŐSZERV KÖTELESSÉGE

– a hatályos rendeletek betartása, személyi és tárgyi feltételek, valamint kulturált szociális létesítmények biztosítása

– a befizetett összegnek megfelelő, és a szerződésben meghatározott képzés teljesítése

– joga a szükséges díjak beszedése, a szerződésben meghatározott feltételek betartása és betartatása

– továbbiakban a képző szerv jogosult a tandíjat az üzemanyagárak módosításának megfelelően megváltoztatni

– az autósiskola vezetése és munkatársai elkötelezik magukat annak érdekében, hogy szolgáltatásunk minősége teljes mértékben megfeleljen a törvényi előírásoknak és megrendelői elvárásoknak. Elméleti és gyakorlati szakoktatóink előírás alapján a Közlekedési Hatóság által kiadott, vagy jóváhagyott tanterv szerinti továbbképzésen vesznek részt.

10. AZ ISKOLA FELÜGYELETI SZERVE:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponthoz (Tel.: 0646500010, 3527 Miskolc, József A.u.20.) fordulhat és panasszal élhet.

11. ÜGYFÉLFOGADÁSI ADATOK

Cím:                               3525 Miskolc, Arany János u.19. fsz.1.

Hétfő, kedd, csütörtök:     9:00 – 12.00 és 12.30 – 16:00

Szerda:                           9:00 – 12.00 és 12.30 – 18:00
Péntek:                           9:00 – 14:00

Tel.:                                + 36 70 388 3109, +36 70 629 7236

Cím:                               3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 174.

Hétfő, szerda:                  12:30 –16:30
Péntek:                           9:00 –13:00

Tel.:                                + 36 70 314 5020

1.sz. Táblázat –A képzés költségei /Tandíjak, vizsgadíjak, vizsgatárgyak/

  TandíjakAM (Ft)„A-1”
(Ft)
„A- 1” B-vel (Ft)„A-2”
(Ft)
„A”
(Ft)
„B” S.péter
(Ft)
„B” EGYETEM
(Ft)
„B” Miskolc
(Ft)
ELMÉLETI KÉPZ.30.00050.00030.00050.00050.00060.00036.00060.000
GYAKORLATI KÉPZ.77.000119.00021.000119.000189.000234.000205.000234.000
Összes tanfolyamdíj:103.000169.00051.000169.000239.000294.000241.000294.000
ELMÉLETI VIZSGA KRESZ4.6004.6004.6004.6004.6004.6004.6004.600
JÁRMŰKEZELÉSI VIZSGA3.6004.7004.7004.700
FORGALMI VIZSGA3.60011.0001100011.00011.00011.00011.00011.000
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ TANFOLYAM10.00010.00010.00010.00010.00010.00010.00010.000
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VIZSGADÍJ15.50015.50015.50015.50015.50015.50015.50015.500
 Normál képzésGyorsítottAutomataAutomata gyorsított
Elmélet:60.000 Ft60.000 Ft60.000 Ft60.000 Ft
Gyakorlat (29+1óra):234.000 Ft270.000 Ft250.000 Ft270.000 Ft
Gyakorlati pótóra*:8.000 Ft/óra9.000 Ft/óra8.000 Ft/óra9.000 Ft/óra
Hétvégi, ünnepnapi díj:9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra9.000 Ft/óra
KRESZ vizsgadíj:4.600 Ft
Forgalmi vizsgadíj:11.000 Ft
Elsősegély tandíj+vizsgadíj:25.500 Ft
Orvosi alkalmassági:7.200 Ft
Összes költség pótóra és felár nélkül számítva:342.300 Ft378.300 Ft358.300 Ft378.300 Ft

A tandíj befizetésének módja történhet honlapunkon keresztül Simple Pay fizetéssel (amennyiben lehetséges, kérjük ezt a fizetési módot használni).

További fizetési lehetőségek: bankkártyával vagy készpénzzel ügyfélfogadási időben.

Fizetés egy összegben vagy részletekben a képzőszerv részére, a felnőttképzési szerződésben meghatározottak szerint.