1. TÁJÉKOZTATÓ – (EGYETEM) – „B” kategóriás személygépkocsi-vezető tanfolyamhoz

Beiskolázási feltételek: a tanfolyamra az a személy vehető fel, aki a 16 és ½ életévét betöltötte, írni és olvasni tud, legalább 1. csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik, és a beiskolázásnak közlekedésbiztonsági szempontból megfelel (a vezetéstől eltiltva nincs), valamint az Uni-Autósiskolával írásbeli szerződést kötött.

Elméleti oktatás: az elméleti oktatás helyszíne a Miskolci Egyetem, összesen 28 óra (2X45 perc). A tanfolyam előadásai hétfő-szerda-csütörtöki napokon 1900 órától 2100 óráig tartanak. Oktatott ismeretek: Közlekedési alapismeretek, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés elmélete. Az elméleti tanfolyam után „Közlekedési alapismeretek”-ből számítógépes tesztvizsga tehető. A vizsgán 55 kérdés szerepel, 75 pont érhető el, a sikeres vizsgához legalább 65 pont szükséges.

Gyakorlati oktatás: a sikeres elméleti vizsgát követően kezdhető meg a vezetési gyakorlat. A vezetési gyakorlat időpontjai a gyakorlati oktatóval egyeztethetők. A vezetés 9 óra alapoktatásból (rutin és biztonsági ellenőrzés), valamint 20 óra forgalmi vezetésből áll. A 29. óra levezetése után „Forgalmi” vizsga tehető. Az alapoktatáson felül pótóra vehető, 1 pótóra ára 5.000,- Ft.

Elsősegélynyújtó tanfolyam: a vezető engedély kiadásának feltétele az elsősegély-nyújtó vizsga megléte. A vizsga a Vöröskereszt kirendeltségén (Miskolc, Városház tér 2.) kerül megrendezésre.

A 20. életévet be nem töltött hallgatók a sikeres KRESZ vizsgát követően 25.000.-Ft állami támogatást visszaigényelhetnek a befizetett KRESZ tanfolyam és vizsgadíjból.

Az elméleti oktatás kezdetekor (legkésőbb október 30-ig) a következőket  kell behozni:

  • 1 db orvosi alkalmassági vélemény fénymásolata
  • elméleti vizsgadíj (4.600,- Ft)
  • tandíj 1. részlet (33.000,-Ft)

A tanfolyam költségei: Tandíjak  és vizsgadíjak: 205.800,-Ft

Az autósiskolának fizetendő:193.000,- Ft
Vizsgadíj (Hatóság részére)KRESZ4.600,- Ft

                     
Forgalom11.000,- Ft
Elsősegélynyújtó  tandíj és vizsgadíj17.200,- Ft
Részletfizetési ütemezés    I.részlet – (10.30-ig)             33.000,-II. részlet – járműkezelés oktatás kezdetekor 50.000,-III. részlet – 10. óra után 50.000,-
IV. részlet -a 20. óra után             60.000,-

Pótóra: 6.000.-Ft/óra

Az egyéb tudnivalókról, jogokról és kötelezettségekről a tanfolyam megnyitóján, illetve az autósiskola oktatóitól kaphat felvilágosítást.